Reforma de Farmàcia

L’encàrrec va ser duplicar la superficie de zona de vendes amb l’objectiu de guanyar espai d’exposició pels productes de parafarmàcia. Per aconseguir-ho es van redistribuïr completament els espais, les instal·lacions i es van cambiar gran part dels acabats del local.

 • Es va eliminar un dels banys, que estava pràcticament en desús.
 • Es va desplaçar el laboratori a una nova sala de les mateixes dimensions, podent així reutilitzar el seu mobiliari i equipament, en idéntica disposició.
 • Es va habilitar una part de l’antic magatzem com a despatx i com a zona d’atenció farmacèutica.
 • Es van desplaçar els prestatges de la llibreria a una nova zona que també es fa servir com a espai de pas.
 • Es va instal·lar un nou paviment vinílic que no requeria arrencar el terra anterior. Aprofitant aquesta operació es va passar cablejat sota terra per alimentar els nous i futurs equips de venda.
 • Es va renovar el sostre i la iluminació de la zona de vendes, instal·lant projectors de llum blanca que fan destacar els colors de les línies de productes.
 • Es va modernitzar la instal·lació elèctrica i la climatització, a fi de garantir el confort dels usuaris.

Tot això amb un pressupost d’execució molt ajustat. El canvi, però, va ser espectacular com podeu veure.

Abans…
Després.

Estintolament en Habitatge Plurifamiliar

Sovint al reformar l’interior d’un habitatge ens trobem amb la necessitat d’aptar la distribució a les noves necessitats dels usuaris. Moltes vegades implica l’enderroc d’envans o divisòries; així, amb un permís menor i la supervisió d’un tècnic és suficient.

No obstant, altres vegades és necessari actuar en elements estructurals com poden ser murs de càrrega per aconseguir el resultat desitjat. En aquests casos és imprescindible adreçar-se a un tècnic qualificat, que escriurà un projecte d’estintolament, dirigirà la obra, i es farà responsable del futur comportament de la estructura.

Als estintolaments és molt important l’anàlisi previ, el disseny de la solució, la seva execució en obra i la supervisió d’aquesta. Una comunicació eficient entre técnic i operari, en la que sempre hem incidit en aquest estudi, és essencial per arribar a un bon resultat, amb els mínims imprevistos i la màxima seguretat i garantia.

Rebedor, abans d’enderrocar la paret estructural que el separa de la cuina.
Col·locació de biga de principal, recolzada sobre mènsulas de perfils H d’acer laminat.
Detalle del recolzament.
Un cop executat l’enderroc, la nova biga i els seus recolzaments s’amaguen sota l’acabat de guix laminat. Una altra opció és deixar la nova estructura vista.

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Sant Just Desvern

S’obre el termini per sol·licitar ajuts al Consorci Metropolità per a la rehabilitació d’edificis i habitatges

Es poden sol·licitar aquests ajuts per a qualsevol actuació relativa a la conservació, millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibillitat de l’edifici. A aquest enllaç trobareu més informació: https://informacio.santjust.net/comunicat/960/#

L’Informe d’Idoneïtat és requisit obligat i previ a la sol·licitud de l’ajut. Jo mateix puc fer-vos la Inspecció Tècnica del vostre Edifici i gestionar la obtenció d’aquest Informe.

Nou Camp Nou

A partir del proper dimarts 10 de maig podeu veure les maquetes dels projectes finalistes del concurs per al nou Camp Nou al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Els finalistes van ser:
 
 • B720 Arquitectes + AECOM
 • BAAS Arquitectes + IDOM + BIG
 • Batlle i Roig Arquitectes + HKS + COX
 • Mateo Arquitectura + AFL
 • Mias Arquitectes + RCR Arquitectes + POPULOUS
 • OAB + GENSLER Sport
 • Pascual-Ausió Arquitectes + Nikken Sekkei
 • Ricardo Bofill Taller d’Arquitectura + Arup Sport
 • Alonso Balaguer Riera Arquitectes + Wilkinson Eyre Architects
 • BCQ Arquitectes + Make
 • Francisco Mangado Arquitectos + Bach Arquitectes + R. Sanabria Arquitectes + I. Aparicio
 • GCA Arquitectes + GMP
 • Massip-Bosch Arquitectes + Pattern Architects
 • TAC Arquitectes + HOK

I el projecte guanyador finalment és el de l’equip format per Ramon Ausió i Joan Pascual. Aquest va ser el meu professor de Projectes a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Podeu visitar el seu espai web a https://www.joanpascual.com. Un dels millors professors que vaig tenir, per cert. Felicitats!

A cegues

“Una línia recta que puja suaument, una línia que baixa descrivint un una corba, una línia que intersecta a les dues anteriors.

Ziga-zaga ocupant tot el paper.

Un núvols gris, molt lleig i molt fosc, apareix al cel. Descarrega una pluja, primer forta, després en petitíssimes gotes d’aigua. Un llamp al cel ocupa fins i tot el paper del company!

Dos enamorats, que surten de punts oposats, es busquen, agafant pel camí diferents mitjans de transport; ara caminant, ara en avió, ara en cotxe, ara en un caminet al bosc… fins que es troben en una gran explosió d’alegria i passió desbordada.”

33 MANERES DE DIBUIXAR  amb Sonia Esplugas

El model urbà de Calafell

És bastant esgarrifant veure les gràfiques que es presenten en el següent informe, que podeu trobar publicat a la web de la CUP Calafell:

https://calafell.cup.cat/sites/default/files/news/CUP%20Calafell%20-%20Habitatge.pdf

Moltes vegades penso què passaria si féssim desaparèixer tots els pisos inocupats de Calafell. Podríem tenir un poble amb la meitat de petjada urbana, o amb la meitat de densitat, o amb la meitat d’alçada mitja. Aquesta última possibilitat m’agradaria veure-la especialment al front litoral. Entorn a aquest tema vaig escriure fa un parell d’anys un estudi que podeu veure publicat a la meu Portfolio.