Mènsula

Estintolament en Habitatge Plurifamiliar

Sovint al reformar l’interior d’un habitatge ens trobem amb la necessitat d’aptar la distribució a les noves necessitats dels usuaris. Moltes vegades implica l’enderroc d’envans o divisòries; així, amb un permís menor i la supervisió d’un tècnic és suficient.

No obstant, altres vegades és necessari actuar en elements estructurals com poden ser murs de càrrega per aconseguir el resultat desitjat. En aquests casos és imprescindible adreçar-se a un tècnic qualificat, que escriurà un projecte d’estintolament, dirigirà la obra, i es farà responsable del futur comportament de la estructura.

Als estintolaments és molt important l’anàlisi previ, el disseny de la solució, la seva execució en obra i la supervisió d’aquesta. Una comunicació eficient entre técnic i operari, en la que sempre hem incidit en aquest estudi, és essencial per arribar a un bon resultat, amb els mínims imprevistos i la màxima seguretat i garantia.

Rebedor, abans d’enderrocar la paret estructural que el separa de la cuina.
Col·locació de biga de principal, recolzada sobre mènsulas de perfils H d’acer laminat.
Detalle del recolzament.
Un cop executat l’enderroc, la nova biga i els seus recolzaments s’amaguen sota l’acabat de guix laminat. Una altra opció és deixar la nova estructura vista.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *