Portfoli

Àrea de nova centralitat a St Boi de Llobregat

L’exercici, realitzat amb el departament d’Urbanística de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, planteja la demolició de les casernes militars situades al sud del parc de la Muntanyeta, i el seu aprofitament per a ús residencial, comercial, i lúdic . La proposta té dos objectius; per una banda, lligar la ciutat en el sentit est-oest, donant … Continua la lectura de Àrea de nova centralitat a St Boi de Llobregat

Casa unifamiliar a Íllora, Granada

El programa d’aquest habitatge s’organitza dins d’un únic volum que gira al voltant d’un pati semi-obert. Aquest espai “no ocupat” possibilita la il·luminació natural i l’accés a la casa. La coberta inclinada, a tres aigües,  manté la seva solució constructiva al llarg de tot el seu desenvolupament en tres trams, i s’atura a la façana … Continua la lectura de Casa unifamiliar a Íllora, Granada

Mediateca a Dinard, França

Treball realitzat en col·laboració amb Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. A la secció detallada veiem com es va resoldre la trobada de la façana amb la escala exterior, i la terrassa perimetral a la primera planta.  També es mostra la composició del ràfec de la coberta, molt present a la imatge final de l’edifici.

Servicios de Arquitectura, Diseño y Urbanismo