Director de Projectes

Àmplia experiència en la direcció d’equips humans

Sóc arquitecte superior i urbanista amb 15 anys d’experiència en grans empreses d’arquitectura, disseny i urbanisme, com el Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill i altres estudis locals a l’àrea metropolitana de Barcelona. He dissenyat plans urbans per a clients a Rússia, la Xina, l’Índia i Espanya, estudiant tant les grans escales del projecte com els detalls constructius de cada edifici. He realitzat càlculs de superfícies, distribucions d’apartaments, blocs i illes, seccions i dissenys de façanes. També he participat en presentacions per a concursos d’edificis singulars, com centres comercials, equipaments públics, i complexos residencials a Europa, Àsia i Sud-amèrica.

Sóc expert en gestió d’equips de professionals del disseny assistit per ordinador (CAD), adaptant el sistema de treball segons la diversitat de condicionants; exigències tècniques de clients i empreses associades, país i idiomes, nombre de professionals en cada equip, continuïtat i correccions de cada etapa, etc. aconseguint sempre la màxima rapidesa en la visualització de canvis i correccions, i una alta precisió, rigor tècnic, fiabilitat i facilitat de comprensió per al seu futur ús. He treballat sempre en paral·lel i en estreta col·laboració amb altres professionals com infografistes, artistes gràfics, aparelladors, experts i proveïdors de productes i sistemes constructius, economistes, informàtics i enginyers, amb els qui mantinc una bona comunicació i encreuament d’informació, de manera que qualsevol canvi en una de les parts sigui advertit i assimilat fàcilment per la resta dels equips.

Posa’t en contacte amb mi si vols que dirigeixi un equip de professionals tècnics en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.

Inici | Contacte | Més sobre mi